Dr. Hatice Küçükönal

Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal

Dr. Hatice Küçükönal

Aviation English Test Center Müdürü

Dr. Hatice Küçükönal lisans derecesini 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, yüksek lisans derecelerini 1989 yılında Bilkent Üniversitesi TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ve 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Havacılık Yönetimi alanında aldı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Havacılık Yönetimi alanında doktora derecesini alarak aynı yıl Yardımcı Doçent olarak atandı.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda öğretim üyeliğinin yanı sıra 2003-2008 yılları arasında müdür yardımcılığı görevini yaptı. Dr. Küçükönal’ın çalışma ve araştırmaları hava taşımacılığı yönetimi, havaalanı faaliyetleri, havacılık güvenliği, havaalanı planlaması ve yönetimi üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Küçükönal’ın ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan ve yayınlanan bildirileri, hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleleri bulunuyor.

Türkiye’de havacılık sempozyumlarında danışma ve bilim kurulu üyesi,  Tübitak ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen ve yayınlanan iki projede araştırmacı olarak yer alan Dr. Küçükönal,  akademik çalışmaların yanı sıra, Devlet Planlama Teşkilatı 8. ve 9. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında Oluşturulan Hava Taşımacılığı Özel İhtisas Komisyonları ve Ulaştırma Bakanlığı SHGM’nce 2004 Türkiye İktisat Kongresi için hazırlanan rapor ile ilgili oluşturulan çalışma komitesinde de üye olarak görev yapmıştır.

2012 yılında YÖK ve SHGM arasında imzalanan işbirliği kapsamında oluşturulan Sivil Havacılık Komisyonu ve  Eğitim Çalışma Komisyonu üyesi ve Pilot Eğitimi Alt Çalışma Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır.