Hülya Uygun

hülya uygun

Hülya Uygun

Avukat / Arabulucu

Eğitim alanında                                      :

 

 1. 1988-1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu süre içinde yüksek lisans tezini yazdı. Anayasa Hukuku ve İnkilap Tarihi dersleri verdi.

 

 1. 2010-2014 yılları arasında Mida Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığı ile banka ve finans sektörü profesyonellerine :

 

 • Temel Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku

Dersleri verdi.

 

 1. 2014 yılında itibaren bir öğretim tekniği olarak 6 aşamalı “Drama Liderliği Eğitimi” almaktadır. Halen 4. aşamayı sürdürmektedir.

 

 

Arabuluculuk                                          :

 

2015 Yılında Arabuluculuk Eğitimi, yazılı ve mülakat sınavlarını başarı ile tamamlamış olup 2016 yılı Ocak ayında sicile kayıt yaptırmıştır.

 

Avukatlık                                                  :

 • Serbest, sözleşmeli ve kadrolu avukat olarak birçok ulusal ve uluslararası şirketin ve ticari işletmenin avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini yürüttü ve hâlihazırda yürütmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, ticaret hukuku, deniz ticareti hukuku, vergi hukuku, iş hukuku, idare hukuku ve sözleşmeler hukuku alanında tecrübe edinmiştir.  Özellikle aşağıda yazılı tipte birçok sözleşme hazırlamıştır:
 • Hizmet Sözleşmeleri;
 • İstisna (eser) sözleşmeleri,
 • Bayilik, tek satıcılık, distirbütörlük sözleşmeleri,
 • Genel İşlem Şartlarının Hazırlanması (Satış şartları; satın alma şartları)
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Tüketicilere yönelik mal ve hizmet satış sözleşmesi,
 • Ticari şirket kuruluş sözleşmesi,
 • Adi ortaklık, yatırım ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri,
 • Banka kredi sözleşmelerinin yorumlanması
 • Bayilik sözleşmeleri, fason -istisna- sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, marka ve tasarımların korunması konularında geniş bilgi ve deneyim kazandı.

 

 • Tüketici Hukuku alanında önemli bilgi ve tecrübeleri bulunmaktadır. 2 yıl süre ile İstanbul Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetinde tüketici derneği temsilcisi olarak görev yaptı.

 

 • Son yıllarda çalışma alanını özellikle fikri ve sınai mülkiyet oluşturmaktadır. Bu perspektifte işletmelerin yeniliklerinin korunması için tescil ve koruma modelleri oluşturulması konusunda Türk Patent Enstitüsü vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 • Yurtdışında özellikle Almanya’da pek çok hukuk bürosu ile birlikte çalışmaktadır. Ticaret hukuku, joint venture, taşınmaz hukuku, tanıma ve tenfiz konularında bu ülkedeki meslektaşları ile pek çok dosya takip etmiş ve hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti gerçekleştirmiştir.

 

 • İcra ve İflas Hukukunda geniş deneyim sahibidir:
 • 3 yıl süre ile özel bir bankayı temsilen ticari ve tüketici kredilerinin tahsili ile ilgili icra takiplerini yürüttü.
 • Avukatlığını yaptığı iki ticari işletmenin bankalara olan kredi borçlarından doğan uyuşmazlıklarda vekilliğini üstlendi.
 • İcra ve İflas Hukukunda hem borçlu ve hem alacaklı vekili perspektifi ile deneyim sahibidir.
 • Kambiyo senedi (bono ve çek), ipotek, banka kredi sözleşmelerinde doğan icra iflas hukukunun özellikleri ve hukuki rejimini çok iyi bilmektedir ve deneyim sahibidir.

 

 • Çalışma ve İş Hukuku alanında takip ettiği pek çok iş davası nedeniyle geniş bilgi ve tecrübesi bulunmaktadır:
 • İş Kanununun 2005 yılında değişmesinden sonra güncel mevzuatın takip etmek üzere seminerlere katılmıştır;
 • Avukatlığını yaptığı işletmelere İş Hukuku mevzuatının gerektirdiği yeni düzenlemeler ile ilgili raporlar sunmuştur.

 

 • Kamuya hizmet sunan bir işletmenin iki yıl süre ile avukatlığını üstlendi. Devlet İhale Kanunu uygulaması hakkında deneyim sahibidir.

 

Eserleri                                                               :

 

 1. “1982 Anayasasında Olağanüstü Yönetimler” yüksek lisans tezi, 1992
 2. “Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Önemli Bir Yenilik: Genel İşlem Koşulları” İstanbul Barosu Dergisi, 2013, Mayıs-Haziran

Courses