Neyir Şeyda Musal

Neyir Şeyda Musal

2001 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Halen avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. 2013 yılında sicile kayıtlı arabuluculuk faaliyetlerine başlamış olup, uygulama konusunda kayda değer tecrübe sahibi bir arabulucudur. Halen Okan Üniversitesi’nde Arabuluculuk Özel Hukuk yüksek Lisansı yapmaktadır.

Courses