Serengül Seçmen

Serengül Seçmen

Serengül Seçmen Doğu Akdeniz Üniversitesi’ nden Mimarlık Lisans MSGSÜ Kentsel Tasarım Programından Yüksek Lisans derecelerini almıştır. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir. Işık Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ nde dersler vermiştir. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileri, ulusal hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Çalışmalarını genellikle kıyı kentsel mekanı üzerine yoğunlaşmıştır.

Courses