Sezer Bahtiyar

sezer-bahtiyar_featured

Sezer Bahtiyar

Co-Founder of Architectural Strategies Atelier

1997 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yüksek Mimar olarak mezun olduktan sonra mesleki pratiğini yurtiçi ve yurtdışındaki tasarım ofislerinde sürdürmüş, eş zamanlı olarak mesleki eğitimini sürdürülebilirlik alanında devam ettirmiştir. Söz konusu ofislerde sorumluluklarını proje mimarı, proje sorumlusu, süreç yöneticisi, kalite temsilcisi gibi farklı görevler üstlenerek yerine getirmiştir. Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden EAA- Emre Arolat Architecture bünyesinde mimar ve firma ortağı olarak on yıldan uzun süre çalışmalarını yürütmüştür. Bu süreçte küçük bir otopark yapısından yüzbinlerce metrekarelik karma kullanımlı projelere kadar değişen ölçek ve işlevlerdeki birçok önemli ve prestijli yerel ve uluslararası projede yer almıştır. Proje koşullarının anlaşılması/ oluşturulması ile buna uygun teklif verilmesi aşamasından başlayan ve yapının kullanılır hale gelmesine kadar devam eden süreçte sürdürülen çalışmaların tümünde, sürecin tüm paydaşlar gözetilerek en iyi şekilde yürütülmesini sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sorumluluklarını yönetim kurulunu ve tasarım ekibini iş yönetimi ve projelendirme ile ilgili tüm yasal ve yönetsel koşullar, kalite, ekonomi, sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek kapsamlarında gerçekleştirmiştir. Mimari proje üretimi ve yönetimine yönelik tecrübesini Architectural Strategies Atelier bünyesinde daha geniş bir ortamla paylaşarak proje ve ekip kalitesini üst düzeye çıkarmak hedefindedir.

Courses