Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin

tolga-sirin

Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilimdalı bünyesinde ders veren akademisyen Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin (d. 1984, İzmir), anayasa hukuku ve insan hakları uzmanıdır. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyelerindendir.

Radikal gazetesinde ve Güncel Hukuk dergisinde köşe yazıları yazmaktadır.

Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi ve Özerklik; Türkiye’de Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru): İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Almanya Uygulamasıyla Mukayeseli Bir İnceleme; 30 Soruda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü, Çevre İnsan Devlet: Anayasa Üzerine Güncel Yazılar, Bireysel Başvuru Hakkı isimli kitapların yazarıdır.

Karşılaştırmalı anayasa hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, anayasa yargısı, anayasa mahkemesine bireysel başvuru, nefret söylemi, ifade özgürlüğü, milliyetçilik, çevre hakkı üzerine çalışmaktadır.

2006-2008 yılları arasında İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeliği yapmıştır.

Londra Birkbeck ve Köln Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2010 yılı Kapani-Savcı İnsan Hakları Makale Yarışması’nın (Aybay Vakfı) birincisi ve TÜBİTAK Sosyal Bilimler programı bursiyeridir.

Courses

ID Course Name Duration Start Date
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı Sertifika Programı
17-19 Şubat 2017/Kapadokya Suhan Hotel
17 Şubat-19 Şubat 2017 Şubat 17, 2017