Yrd. Doç Dr. Erinç Albey

erinc_albey_0

Yrd. Doç Dr. Erinç Albey

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dr. Erinç Albey lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri

Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktorasını 2012 yılında tamamladıktan sonra, North

Carolina State Üniversitesi’nde hem doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış hem de

yöneylem araştırması ve üretim sistemleri alanlarında dersler vermiştir. Akademik çalışmaları

sırasında SAP, Intel ve Novartis gibi şirketlerle beraber yürütülen projelerde çalışmıştır. Bu

çalışmalarına ek olarak müşteri analitiği yapan bir firmada analitik takımını yönetmiş ve çeşitli

tahminsel modeller geliştirmiştir. İlgi alanları en iyileme, planlama ve çizelgeleme, tahminsel

modelleme, ve esnek üretim sistemlerinde matematiksel modelleme ve benzetim uygulamalarıdır.

Courses