Mimarlar İçin Bilgi Tabanlı Girişimcilik Eğitim Programı/ 25-27 Ekim 2017

EfeGozen-cropped

Program Adı: Mimarlar İçin Bilgi Tabanlı Girişimcilik Eğitim Programı
Tarih: 25-27 Ekim 2017
Program Ücreti: 250TL (KDV Dahil)
Saat: 19:00-21:00
Son Ödeme Tarihi: 23 Ekim 2017
Yer: bomontiada/ATÖLYE

START:
Ekim 25, 2017

INSTRUCTORS:

Program Adı: Mimarlar İçin Bilgi Tabanlı Girişimcilik Eğitim Programı
Tarih: 25-27 Ekim 2017
Program Ücreti: 250TL (KDV Dahil)
Saat: 19:00-21:00
Son Ödeme Tarihi: 23 Ekim 2017
Yer: bomontiada/ATÖLYE

FİBA çalışanları, Özyeğin Üniversitesi mensup ve öğrencilerine % 20 indirim yapılacaktır.

Sertifika programı, hesaplamalı tasarım ve dijital fabrikasyon yöntemlerinin yanı sıra Industry 4.0’ın beraberinde getirdiği teknolojik açılımların yaratıcı sektörler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Aynı zamanda eğitmenin kendi deneyimi üzerinden, girişimcilerin Türkiye’de yararlanabileceği hibeler, yardımlar, ve girişimcilik ekosisteminden bahsedilecektir.

İlk ders kapsamında, hayatımızı hızla değiştirmekte olan yeni teknolojilerin hali hazırda mimar ve tasarımcıların kullandıkları teknolojilere nasıl entegre edilebileceği ve bu teknolojilerin tasarımüretim sürecini nasıl etkileyeceği tartışılacaktır. İkinci derste ise, Türkiye’deki Start-Up sahnesi ve girişimcilerin yararlanabileceği hibeler ve yardımlardan bahsedilecektir. Program sonunda, katılımcıların hazırlayacağı olası vakalar tartışılarak geliştirilecektir.

Program dahilinde Machine Learning, Computer Vision, 3D Printing, Robotik Sistemler ve benzeri uygulamalar katılımcılara tanıtılacaktır. Bu uygulamaların tasarım sürecini baştan sona nasıl etkilediği case-study’ler üzerinden anlatılacaktır. Tasarımcının birlikte çalışması gerektiği interdisipliner takımın olası üyelerinin rolleri üzerinde durulacak, aynı zamanda girişimci olacak tasarımcıya Türkiye’nin girişim ekosisteminden bahsedilecektir. Son olarak, katılımcı tasarımcı/mimarların geliştirdiği senaryo(lar) üstünden bir girişim simülasyonu yapılacaktır.

Eğitim  programı 30 kişi ile sınırlıdır. 10 kişinin altında katılım olması halinde program yapılmayacaktır.

Sertfikaya hak kazanabilmek için tüm programa katılım göstermek gerekmektedir.