Shop Drawing Sertifika Programı -7 Ekim 2017

YasmakKemer-cropped

Program Adı: Shop Drawing Sertifika Programı
Tarih: 7 Ekim 2017 (10:00-19:00)
Program Ücreti: 250TL (KDV Dahil)
Saat: 19:00-21:00
Son Ödeme Tarihi: 5 Ekim 2017
Yer: bomontiada/ATÖLYE

START:
Ekim 7, 2017

INSTRUCTORS:

aaeaaqaaaaaaaaceaaaajdm2mja4njgyltu1m2etnguzms04mgyyltzlmgnmodblntnhmq
Yaşmak Kemer
Co-Founder of Architectural Strategies Atelier

Categories

Program Adı: Shop Drawing Sertifika Programı
Tarih: 7 Ekim 2017 (10:00-19:00)
Program Ücreti: 250TL (KDV Dahil)
Saat: 19:00-21:00
Son Ödeme Tarihi: 5 Ekim 2017
Yer: bomontiada/ATÖLYE

Mimari tasarım ofislerince hazırlanan uygulama projelerinin, şantiyelerde, uygulama sahasının kendine özgü şartları gereğince gözden geçirilip, uygulamayı yapacak ekiplerce Shop Drawing haline getirilmesi süreci ve bu süreçte dikkate alınması gereken konular hakkında bilgi edinmek isteyen mimarlar, inşaat mühendisleri, lisansüstü öğrencileri ve yapı teknik ressamlarına yönelik bir sertifika programıdır.

Bu program, şantiye pratiğinde SD sürecinin etkin ve hedefe dönük kullanımının sağlanması sayesinde şantiye uygulamalarında rework (yeniden yapım)’un neden olduğu maddi-süresel ve kalitesel zararların azaltılması hedeflemektedir.

SD101 Dizayn Ofis ve Shop Drawing kavramlarının açıklanması, sözleşmelerde SD kavramı, SD’lerin taşıması gereken nitelikler (2 saat)

SD102 SD’lerin içerik kontrolü ve onay süreci, SD’lerin projenin tüm paydaşlarına sağlayacağı faydalar ve rework (yeniden yapım) (2 saat)

SD103 Workshop – Gerekli tüm girdileri eğitmen tarafından sağlanacak örnek bir iş kalemi için SD çalışması yapılması (2 saat)

SD104 Workshop – (2 saat)

Sertifika programının değerlendirilmesi, öğrencilerin program sonrasındaki hafta içinde tamamlayarak eğitmene e-mail yoluyla gönderecekleri örnek SD çalışması üzerinden yapılacaktır.

Hedef Kitle-bu program kimin icin?

Mimarlar, inşaat mühendisleri, lisansüstü öğrencileri, yapı teknik ressamları.

Sertifikayı Almak İçin Gereken Yeterlilikler

Programa tam devam etmek, verilen örnek çalışmayı program süresi içinde kendi dizüstü bilgisayarlarında ACAD programında gerçekleştirmiş ve program sonrasında bu çalışmayı tanımlanan şartlarda tamamlayarak eğitmene teslim etmiş olmak

FİBA çalışanları, Özyeğin Üniversitesi mensup ve öğrencilerine % 20 indirim yapılacaktır.

Sertifika programı 15 kişi ile sınırlıdır. 8 kişinin altında katılım olması halinde program yapılmayacaktır.