Genel arama etkin değil.
Ana içeriğe git


Platin 

Pandemi sebebiyle dijitalleşen uzaktan öğrenme ve çalışma kültürü profesyonel iş dünyasının da rutini haline geldi. Pandemi öncesinde çevrimiçi eğitim yönetim sistemleri (CMS, LMS) kullanan örgün eğitim kurumlan, bu yeni düzene hızlıca adapte oldular. Ancak profesyonel eğitim veya sürekli eğitim denilen alanda daha ciddi bir dönüşüm yaşandığını gözlemlediklerini söyleyen Özyeğin Üniversitesi Bilgi Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörü Dr. İsmail Arı; "Özyegin Üniversitesi Sürekli Eğitim Akademisi (SEA) olarak 'Değişen Zamanlarda Liderlik' teması altında teknik ve kültürel trendleri yakından takip eden, sürekli öğrenmeyi talep eden, başarıyı hedef alan içerik ve programlar geliştirerek değişen dünyayı hep birlikte yakalamayı hedefliyoruz. İnsan kaynakları, üst düzey yöneticiler, eğitim tasarımcıları, eğitmenler ve öğrencilerin katıldığı bir anketimizde katılımcıların %78'inin tercihlerini kalıcı olarak çevrimiçi eğitimden yana kullandığını gözlemledik. Pandemi öncesi yapılan anketlerde ise yüz yüze eğitim ön plandaydı" diyor. Arı, 2021 ve sonrasına yön verecek kurumsal öğrenme kültürü trendlerini ise beş maddeyle özetliyor.

"En çok talep edilen eğitimlerimiz; veri bilimi, inovasyon, dijital dönüşüm, liderlik, strateji, sürdürülebilirlik, mlndfulness / resilience ve toplumsal cinsiyet eşitliği..."

Kurumsal Öğrenme Kültürünün Yeni Bileşenleri

1. O SENKRON VE ASENKRON DENGESİ KURULMALI: Global kurumların, global yeteneklere erişebilme isteği ile bu yeteneklerin freelance veya dijital göçebe (nomad) olarak çalışma kültürü birleşince, eğitim dahil tüm kurumsal süreçlerin çevrimiçi ve asenkrona taşınması gerekiyor. Buna rağmen yine de eğitimlerin kısmen senkron (yüz yüze-canlı) olması talebi de, kişisel iletişim ihtiyacı sebebiyle devam ediyor. Sosyal alanda iletişim, ekip çalışması ve sosyal becerilerle ilgili eğitimler ön plandayken; teknik alanlarda işletme, finans, yönetim konuları yine çok talep görüyor.

2. POTANSİYELİ ÖNE ÇIKARAN YAKLAŞIMLAR TASARLANIYOR: Kurumlar, çalışanlarının sadece teknik yetkinliklerini geliştirmenin ötesinde, kendilerini yeniden keşfederek potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bazı yaklaşımlar da sergiliyorlar. Örneğin, anketimizde katılan eğitim tasarımı, organizasyon yöneticilerinin, pandemi süreci ve ötesini destekleyecek şekilde resillience (duygusal istikrar) ve mindfulness eğitimlerine yöneldiklerini gözlemledik.

3. ÖRGÜN EĞİTİM MODELİ DE DÖNÜŞÜYOR: Çevrimiçi açık eğitim yani MOOC portalleri (Coursera, EdX, Udemy, Udacity, MIT OCW, Linkedln Learning, vb.), sadece profesyonel gelişim ekosistemini değil, örgün eğitim modelini de dönüştürüyor. Çoğu şirket artık üniversite diplomalarını sorgulamak yerine, yetenekleri sorgulayacaklarını ve onları geliştireceklerini açıkça belirtiyor.

4. HIZLI KARAR ALMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLİYOR: Start-up kültüründen doğan hızlı iş bitirme baskısı ile çevik yönetim ve hızlı karar alma metotları tüm kurumlann iç işleyişi haline geliyor.

5. Z KUŞAĞI OYUNU DEĞİŞTİRİYOR: X-Y kuşaklarının yanı sıra Z Kuşağı'nın da profesyonel hayata katılıyor olması, kuşaklar arası iletişimi çok daha kritik hale getiriyor. Dijital dünyadan öncesini hiç tanımayan Z Kuşağı, iş yaşamında şu anda bildiğimiz her şeyi tekrar gözden geçirmeyi ve pek çok şeyi yeniden tasarlamayı zorunlu kılıyor.