Genel arama etkin değil.
Ana içeriğe git


Çağımızın Pandemisi; Meşgul olmakla meşgul olarak geçirdiğimiz zamanımızın dörtte üçünü üretkenliğimizi ve verimliliğimizi arttıran işlere odaklanarak geçirseydik gerçek potansiyelimize ulaşabilir miydik?

Başarılı Delegasyonun Anahtarı: 4D matriksi ile etkin yönetim.                   

·       Değersiz işleri üstlenmenin dayanılmaz çekiciliği altında yatan gerçek nedenler.

·       Neyi, nasıl ve ne zaman delege etmeliyiz?

·       Devredilen ne? Sorumluluk mu, yetki mi, roller mi?

·       Liderler delege ederken kontrolü kaybetme korkusu ile nasıl baş edilebilir?

·       Delegasyon sonrası liderlerin bireysel ilerleme sürecinin yönetimi.

·       Delegasyon sonrası takip sürecinin yönetimi.

·       Ters yönde delegasyon.