Genel arama etkin değil.
Ana içeriğe git


iş


ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

“İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR” EĞİTİM PROGRAMI

11-13 Kasım 2022 3 gün (24 saat)Programın Amacı ve Kapsamı

Program, katılımcıların eğitim sonunda iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Yöntem

Program, online (çevrimiçi) olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Her bir modül öncesinde katılımcılarla konuyla ilgili kaynak kitap ve makale önerileri paylaşılacak ve kendilerine emsal kurum ve yargı kararları iletilecektir. Programda mümkün olduğunca interaktif bir yöntem izlenecek olup ilgili modüle katılım gösteremeyen katılımcılara sonrasında modülün kaydı gönderilecektir. Katılımcılarla, eğitmen tarafından hazırlanan Excel hesap tabloları ile örnek çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Programa Kimler Katılabilir?

  •  Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, Hukukçular
  • Yasal Avukatlık Stajyerleri ve Hukuk Fakültesi Öğrencileri
  • İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Çalışanları
  • Mali Müşavirler
  • Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar.

 

 Konu Başlıkları

·         İş Hukukunun Temel İlkeleri

·         İşçilik Alacakları

·         Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Kararları, Mevzuat Doğrultusunda Süreçler

·         Alt İşverenlik

·         Yabancı Para İle Sözleşme Yapılma Yasakları

·         MÖHUK’a Göre İş Sözleşmeleri ve İş İlişkisi Davaları

·         Asgari Süreli İş Sözleşmeleri

·         4857 sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Nitelikli Hesaplamalar

·         İşçilik Alacakları

·         Kıdem Tazminatı

·         İhbar Tazminatı

·         Kötüniyet Tazminatı

·         Eşit Davranmama Tazminatı

·         Sendikal Tazminat

·         Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde, Bakiye Süre Ücreti

·         Cezai Şart Tazminatı

·         Fazla Mesai Alacağı

·         Fazla Sürelerle Çalışma

·         Yasal Ara Dinlenmeler

·         Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

·         Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı

·         Hafta Tatili Alacağı

·         Yıllık Ücretli İzin Alacağı

·         Asgari Geçim İndirimi Alacağı

·         Rekabet Yasağı Tazminatı

·         İşçinin İşverene Verdiği Zarar Tazminatı

·         Askerlikten Sonra Başvuruya Rağmen Tekrar İşe Almama Tazminatı

·         Engellilik Kalktıktan Sonra Başvuruya Rağmen Tekrar İşe AlmamaTazminatı

·         Maddi ve Manevi Tazminat

·         Ölüm Tazminatı

·         Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

·         Yargıtay kararları

·         Hesaplamalar

·         İşe İade Davaları

·         İşe İade Davalarında, 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti

·         İşe İade Davalarında, İş Güvencesi Tazminatı (İşe Almama Tazminatı)

·         İşe İade Davasından Sonra Alacak Davası

·         İşe İade Davasında, Eski ve Yeni İş Kanunu Farkları

·         Yargıtay kararları

·         Hesaplamalar

·         Bilirkişilik Uygulamaları

·         Örnek Bilirkişi Raporları

·         Dava Dosyası Özetlenmesi

·         Dava Doyası Değerlendirilmesi

·         Dava Dosyası Hesaplama Pratik Çalışmaları

·         Excel Hesap Tabloları

·         Eğitim Sonu Değerlendirme Anketi

 

Genel Bilgiler

-Katılımcı sayısı 30 (otuz) kişi ile sınırlıdır. Yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda program açılmayacaktır.

-Program çevrimiçi  Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacaktır. Eğitim süresince ders kayıtları katılımcıların kullanımına açık olup, kayıtları geriye dönük olarak izleyebileceklerdir.

-Program sonunda katılımcılara “Katılımcı Belgesi” verilecektir.

-Program toplamda 24 saat olup,3 (üç) gün sürecektir. Günlük 8 saatlik hızlandırılmış bir eğitimdir.

 

Program Tarihleri

Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 7 Kasım 2022

Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2022

Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2022

 

Eğitim Günleri

11 Kasım 2022 Cuma 09:00-12:00 / 13:00-17:00

12 Kasım 2022 Cumartesi 09:00-12:00 / 13:00-17:00

 13 Kasım 2022 Pazar 09:00-12:00 / 13:00-17:00

 

Program Ücreti

Program ücreti 

*Özyeğin Üniversitesi mezunu olan ve yasal stajına devam eden Stj. Avukatlara % 50 indirim uygulanacaktır.

**Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine %10 indirim yapılacaktır. İndirim tanımlaması için surekliegitim@ozyegin.edu.tr ile iletişime geçmenizi rica ederiz.


Başvuru ve Kayıt 

Ödeme seçenekleri için tıklayınız


Sorularınız ve geribildirimleriniz için surekliegitim@ozyegin.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Eğitim Koordinatörleri

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM


Eğitmen

Av. Dr. Şevket Güney BİGAT