Global searching is not enabled.
Skip to main content


Programın Amacı ve Kapsamı

Program, katılımcılara eğitim sonunda bayilik, tek satıcılık ve franchise sözleşmelerini kapsayan dağıtım sözleşmeleri alanındaki temel bilgileri, bunların ortak ve farklı yönlerini, sözleşme süreçlerini, kronik sorunlarını ve bu sorunlardan nasıl kaçınılabileceğini, getirdiği hak ve yükümlülükleri, söz konusu sözleşmelerin sona ermesi hâlinde ortaya çıkan durumların nasıl çözümleneceğini mevzuat ve yargı kararları eşliğinde katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

 

Yöntem

Program, online (çevrimiçi) olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgili bölüme dair katılımcılara ilgili kaynak, kitap, makale ve çeşitli öneriler paylaşılacak olup, kendilerine emsal yargı kararları iletilecektir. Programda mümkün olduğunca interaktif bir yöntem izlenecek olup, herhangi bir mazeret nedeniyle ilgili derse katılım sağlayamayan katılımcıya ilgili ders kaydı erişim süre ile sınırlı olmak üzere gönderilecektir.

 

Programa Kimler Katılabilir?

·         Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar

·         Yasal Avukat Stajyerleri ve Hukuk Fakültesi Öğrencileri

·         Şirket Ortakları ve Yöneticileri


Genel Bilgiler

·         Katılımcı sayısı 40 (kırk) ile sınırlıdır.

·         Program çevrimiçi Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

·         Dersler hafta sonları (Cumartesi-Pazar) yapılacaktır.  Eğitimtoplamda 24 (yirmidört) saattir.

·         Dağıtım Sözleşmeleri Programı’nı tamamlayan katılımcılara, eğitim sonrasında KATILIM BELGESİ verilecektir.


Konu Başlıkları

·         Dağıtım Metotları, Kavramsal Çerçeve

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Türleri (Bayilik, Tek Satıcılık ve Franchise)

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Kurulması, Şekli

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Benzeri Sözleşmelerle Karşılaştırılması, Uygulanacak Hükümler

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Ortak Özellikleri (Zorunlu Unsurları) (1): Sürekli Borç İlişkisi, Çerçeve Sözleşme Niteliği

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Ortak Özellikleri (Zorunlu Unsurları) (2): Kendi Adına ve Hesabına Hareket Etme, Satış ve Sürümü Artırma Faaliyetinde Bulunma, Dağıtım Ağına Dâhil Olma

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Ayırt Edici Özellikler (İhtiyari Unsurları): Tekel Hakkı, Franchise Sistemi

·         Rekabet Hukuku Açısından Dağıtım Sözleşmeleri: Uygulanacak Hükümler

·         Dikey Anlaşma Niteliğine Dayanan Özel Düzenlemeler

·         Rekabet Hukukuna Aykırılığın İdari Yaptırımları

·         Rekabet Hukukuna Aykırılığın Özel Hukuk Yaptırımları

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesi (1)

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesi (2)

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları (1)

·         Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları (2)

 

Eğitmenler - Eğitim Koordinatörleri


·         Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nilay ŞENOL (ÜAK - Doçent)

          ŞENOL, Ayşe Nilay, Bayilik Sözleşmesi Sona Ermesi ve Sonuçları, İstanbul 2011.


·         Arş. Gör. Burak SAK (LLM, PhD C.)

          SAK, Burak, Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi (TTK m. 122), İstanbul 2020.

 

Program Tarihleri

Başlangıç Tarihi: 10 Aralık 2022

Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2022

Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2022


Tarih

Konu Adları

10.12.2022

Cumartesi

Dağıtım Metotları, Kavramsal Çerçeve

Dağıtım Sözleşmelerinin Türleri (Bayilik, Tek Satıcılık ve Franchise)- Ayşe Nilay Şenol

Dağıtım Sözleşmelerinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Kurulması, Şekli

Dağıtım Sözleşmelerinin Benzeri Sözleşmelerle Karşılaştırılması, Uygulanacak Hükümler- Ayşe Nilay Şenol

11.12.2022

Pazar

Dağıtım Sözleşmelerinin Ortak Özellikleri (Zorunlu Unsurları) (1): Sürekli Borç İlişkisi, Çerçeve Sözleşme Niteliği Burak Sak

Dağıtım Sözleşmelerinin Ortak Özellikleri (Zorunlu Unsurları) (2): Kendi Adına ve Hesabına Hareket Etme, Satış ve Sürümü Artırma Faaliyetinde Bulunma, Dağıtım Ağına Dâhil Olma Ayşe Nilay Şenol

17.12.2022

Cumartesi

Dağıtım Sözleşmelerinin Ayırt Edici Özellikler (İhtiyari Unsurları): Tekel Hakkı, Franchise Sistemi Burak Sak

Rekabet Hukuku Açısından Dağıtım Sözleşmeleri: Uygulanacak Hükümler

Dikey Anlaşma Niteliğine Dayanan Özel Düzenlemeler Burak Sak

18.12.2022

Pazar

Rekabet Hukukuna Aykırılığın İdari Yaptırımları- Burak Sak

Rekabet Hukukuna Aykırılığın Özel Hukuk Yaptırımları- Burak Sak

24.12.2022

Cumartesi

Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesi (1): Genel Olarak Sona Erme Sebepleri- Ayşe Nilay Şenol

Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesi (2): Fesih Yoluyla Sona Erme ve Sonuçları- Ayşe Nilay Şenol

25.12.2022

Pazar

Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları (1): Maddi Tazminat ve Çeşitli Kaynakları, Manevi Tazminat- Ayşe Nilay Şenol

Dağıtım Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Sonuçları (2): Denkleştirme İstemi (Portföy Tazminatı)- Burak Sak


 

Program Ücreti


Ödeme seçenekleri için tıklayınız


Sorularınız ve geribildirimleriniz için surekliegitim@ozyegin.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru ve Kayıt 
  • Özyeğin Üniversitesi öğrencileri için % 25
  • Yasal stajı içerisinde olan ve stajı esnasında ücret almayan ilk beş katılımcı için % 50
  • İşbirliğimiz olan kurumsal firmalar için ise % 25