Global searching is not enabled.
Skip to main content

Dijital Çağda Marka Yaratmak ve Tüketiciyi Anlamak


Programın amacı nedir?
Katılımcıya müşteri odaklılık anlayışını kazandırarak rakiplerden anlamlı bir biçimde farklılaşmayı sağlamak için gerekli prensipleri paylaşmak ve uygulatmak.
 
Bu programa niye katılmalıyım? (Catch phrase)
Programdan neler kazanacağım? Beklenen faydalar neler? Temel öğrenme çıktıları nelerdir? (Hedef davranış/kazanımlar) Dijital çağda tüketiciyi nasıl ikna ederim? Bilgi ve mesaj kirliliğinde, markamı nasıl ön plana çıkarabilirim? Ürünlerimi nasıl ayrıştırabilirim ve bir marka yaratabilirim?
 
Program ne içeriyor?
  • Marka Kavramı; Markanın gücü
  • Ürün nedir? Marka nedir? Bu ayrım neden önemlidir?
  • Marka Çağrışımları yaratmak
  • Marka Stratejisi oluşturmak
  • Marka Farkındalığı ve Marka imajı
     -Marka Konumlandırılması 
     -Marka İletişimi (İletişimle dikkat çekme (‘Tüketiciler neye bakar? Nasıl bakar?’ İçerik ve görsellerle dikkat çekme yöntemleri)
     -Müşteri tutumlarını etkileme (‘Tutumlar değişir mi? Doğru marka iletişimi ile tutumları yönlendirebilir miyiz?’)
     -Müşteri algı yönetimi (İçerik ve görsellerle algıyı yönetmek mümkün müdür?’)
     -Viral pazarlama: ‘Tüketiciler hangi içerikleri paylaşır? Neden paylaşır?’ Hangi içeriğin başarılı olacağına nasıl karar verelim?
     -Tüketici ikna etme süreci
     -Alışkanlıklar yaratma (Alışkanlık döngüsü konsepti markalara uygulanabilir mi?)
     -Satış sonrası iletişim

Programa kimler katılmalı? 
B2C ve B2B alanlarında marka yaratma sürecinde olan şirketler. Rakiplerden anlamlı bir şekilde farklılaşmaya çalışan her türlü şirket çalışanı katılabilir.
 
Program dili
Anlatım dili full Türkçedir. (Full İngilizce de olabilir.)
 
Programda bulunan öğrenme yaklaşım ve araçları neler? (Learning approaches and tools)
Eğitimde 4 ayrı uygulama yapılacaktır. Grup ve kişisel uygulamalar olacaktır. İnteraktif bir yaklaşımla yürütülecektir.
 
Program süresi
Ardışık iki gün veya tek gün olarak planlanabilir.

Programa katılımcı sayısı (min,max)
En az 8, en fazla 20.

Eğitmen
Dr. Kıvılcım Döğerlioğlu Demir

 
Takvimlendirmenk için lütfen surekliegitim@ozyegin.edu.tr ile iletişime geçiniz.