Eğitimin İçeriği

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Eğitimi Sertifka Programı, arabuluculuk faaliyetlerinin yürtülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim becerilerini, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, uygulamaya yönelik mevzuatı  ve pratik bilgileri içermektedir. 

Eğitim program içeriği Yönetmelik ve “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Temel Arabuluculuk Eğitimi Kitabı uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylar

Eğitim 28 oturum olarak yapılacaktır.
Eğitim programı içeriği 68 saat teorik ve 16 saat uygulamadan oluşmaktadır.
Teorik ve uygulamalı arabuluculuk eğitimleri, Yönetmelikte ve Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim modülü esas alınarak arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgileri ve arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişikliklerini, uygulama ve simülasyonları içermektedir.
Uygulama eğitimleri en az iki arabulucu tarafından verilecektir.
Eğitimlere katılımcı sayısı 24 ile sınırlandırılmıştır ve adayların derslere devamları izlenecek ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programı ile ilişiği kesilecektir.
Adaylara sertifika eğitimine katılım belgesi eğitimin sonunda verilecektir.
Eğitim programı ekte bildirilen Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’mizde yapılacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Hukuk Uyuşmazlığında Arabuluculuk Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunları programa katılabilir. Programı tamamlayıp sertifikası alan katılımcılar Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınava katılmaya hak kazanacaklardır.