Eğitimin İçeriği

Kurum içinde “inovasyon” kavramına dair bir farkındalık yaratılması ve inovasyon sürecini birlikte yönetmeleri beklenen karar alıcıların benzer bilgi seviyesine getirilmeleri, kurum içi girişimcilik ve inovasyon kavramları hakkında ortak bir dil oluşturmak, sektörde ön plana çıkan eğilimler ve teknolojilere yönelik bilgi düzeyini artırmak yolu ile müşterilere sunulan değer önerilerini ve deneyimi iyileştirebilecek, kuruma fayda sağlayacak bir programdır. 

Detaylar

Eğitimin içeriği ve programı kurumunuzun taleplerine göre şekillenebilir.

Eğitmenler